SPORTOVNÍ PATRO

Sportovní patro je aktuálně v rekonstrukci.